Prof Hennie Snyman

Professor at Dept of Animal, Wildlife and Grassland sciences, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa.

Afgelope 36 jaar werksaam aan die Universiteit van die Vrystaat as Weidingkundige. Navorsingsrigtings:

  • Volhoubare benutting van die weidingekosisteem in die droer weiveldddele
  • Waterbalans studies (afloop, grondwater, infiltrasie, gronderosie, waterverbruiksdoeltrefffendheid)
  • Saadbank studies
  • Brand studies
  • Veld bemesting
  • Dimamika van Seriphium plumosum (Slangbos/vaalbos/bankrotbos)
  • Wortelstudies op Opuntias (turksvye)
  • 2009 Nasionale Landboukundige van die Jaar


Contact Information

Posadres:

Departement Vee , Wild  en Weidingkunde
Posbus 339
Universiteit van die Vrystaat
Bloemfontein 9300
Suid Afrika

Kontak besonderhede:

Tel: 051 401 2221
Sel: 0784585242
Faks 051 401 2608